Protože prostřednictvím tance mohou děti vyjádřit své pocity (vztek, láska, radost, smutek, nadšení), které v dnešní době neumí 90% dětí vyjadřovat jinak, než na facebooku, instagramu a dalších sociálních sitích.
Tanec je komplexní pohyb, se kterým se dětem vyvíjí správně motorické funkce, držení těla, vnímaní prostoru, koordinace pohybů. Díky tanci děti sami sebe vnímají reálně, ne jako fikci, kterou se prezentují na síti.